Veiligheidsfabels over gedrag

Drie (on)waarheden over gedrag beïnvloeden

Volgens veiligheidsexpert Carsten Busch heeft veiligheid een serieus probleem. Beter gezegd, 95 problemen. Hij presenteerde ze in zijn boek Veiligheidsfabels 1-2-3. 95 (on)waarheden over veiligheid bij elkaar.

De redactie van Arbo selecteerde drie veiligheidsfabels uit dit boek over het thema Gedrag. Beknopt en luchtig besproken. Wat zijn de zwakke punten van het gebruikelijke denken over veiligheid en gedrag? Stuk voor stuk aanzetten tot alternatieve benaderingen en verbetering. Aan u om te beoordelen hoe eenvoudig het beïnvloeden van gedrag op de werkvloer is!

Download de gratis whitepaper